สภาพข้อมูลพื้นฐาน

สภาพข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 14/2 หมู่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   อยู่ห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรีประมาณ 15 กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์มีพื้นที่ประมาณ 9,300 ไร่  หรือประมาณ 14.88 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ จดตำบลคลองจินดา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จดตำบลคลองจินดา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก จดตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก จดตำบลดอนยายหอม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิประเทศ/ลักษณะภูมิอากาศ/ลักษณะของดิน/ลักษณะของแหล่งน้ำ

พื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์  สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับการทำการเกษตรและมีแหล่งน้ำสำคัญ คือบึงกุ่มบึง บ้างช้าง และลำคลองสาขาไหลผ่านสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี