สถานที่สำคัญในตำบล

สถานที่สำคัญในตำบล

  1. วัดโคกพระเจดีย์
  2. โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระเจดีย์
  4. ที่พักสายตรวจตำบลโคกพระเจดีย์
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพระเจดีย์