วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมผลิตผลการเกษตร  เขตธรรมชาติรื่นรมย์  นำชุมชนพัฒนา